Website voorlezen

Declaring reason

zaterdag 03 juni 2017 t/m zondag 24 september 2017 | Museum Meermanno | Huis van het boek, Prinsessegracht 30, Den Haag

Studenten Grafisch Ontwerpen KABK ontcijferen politieke boeken.

‘Declaring Reason’ is een unieke samenwerking tussen Museum Meermanno en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK), Den Haag waarbij de geschiedenis van de parlementaire democratie wordt onderzocht aan de hand van zes belangrijke publicaties uit de collectie van het museum. De tentoonstelling laat werk van 45 internationale derdejaars studenten Grafisch Ontwerpen zien.

De positie van de democratie is kwetsbaar in een tijd waarin feiten in het politieke discours er steeds minder toe lijken te doen. Hoe kan de democratie overleven als we ons eigen oordeelsvermogen kwijt raken en de beslissing over waarheid en leugen overlaten aan computeralgoritmes en kunstmatige intelligentie? Politiek filosofe Hannah Arendt wees er in 1963 al op dat wanneer we in een staat van permanente afleiding zijn, het onmogelijk is om tot (zelf)reflectie te komen. Door het denken an sich ontstaat pas civiele verantwoordelijkheid die wederom dan ook de motor van het democratisch proces is. Alle reden dus om de ideeën over bestuur en de democratische nalatenschap van onze voorvaders tegen het licht te houden.

Gedurende een periode van vijf maanden onderzochten de studenten de oorsprong van ons democratisch stelsel en vergeleken ze verschillende staatsvormen over de hele wereld. De opdracht aan de studenten was om deze 17e- en 18e-eeuwse publicaties vanuit hun historische context te begrijpen en tegelijkertijd hun relevantie te duiden. Wat zijn de implicaties van deze teksten voor het discours binnen de hedendaagse politiek? In hun zeer diverse interactieve presentaties gaan de studenten ook de dialoog aan met het historische interieur van het bijna 170-jarige museum.

De boeken uit de collectie van Museum Meermanno die uitgangspunt vormden van de tentoonstelling zijn de Atlas Maior van Johannes Blaeu, de Tractatus Politicus van Spinoza, de Encyclopédie by Denis Diderot, Du Contrat Social van Jean Jacques Rousseau, Aan het Volk van Nederland van Joan Derk van der Capellen tot den Pol en Ontwerp van eene Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden (1814). Elk van deze boeken heeft op een significante manier ons begrip van democratie gevormd.

‘Declaring Reason’ werd inhoudelijk begeleid door de docenten Niels Schrader and Lauren Alexander van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en door de filosoof Maarten Cornel. De tentoonstelling is onderdeel van het programma Huis van het boek dat het museum samen met de Koninklijke Bibliotheek organiseert.

Meer informatie: Meermanno.

Ga naar het bronartikel op Literatuurplein
Volledige agenda beschikbaar en doorzoekbaar op Literatuurplein