Nieuws uit de Bibliotheek

Kingschool heeft nu "bibliotheek op school".

Maandagochtend is de nieuwe bibliotheek op de Kingschool geopend. Romy, onze voorleeskampioen, las eerst een stuk voor uit een boek. Prins Brent en Prinses Sterre hebben vervolgens het lint doorgeknipt en daarbij was de bieb officieel geopend.

Bert Jaspers van bibliotheek Dinkelland heeft er voor gezorgd dat er een prachtige collectie aan boeken in mooie kasten in school staat. De uitleen zal verzorgd worden door de kinderen van groep 8, per toerbeurt zullen zij iedere ochtend tussen 8.30 en 9.00 uur in de bieb aanwezig zijn. 

Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het doel is om kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.