De Stichting Bibliotheek Dinkelland is een officiële ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling - zonder winstoogmerk). Zie ook Anbi.nl   


Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom!
Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig genieten.

Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan:

Naam : Stichting Bibliotheek Dinkelland
KvK : nr. 08106095
RISN / Fiscaal nummer : 811333073
Contactgegevens : Oranjestraat 21
                               7591 GA  Denekamp
                               0541 – 351710
                               i

• Bestuurssamenstelling :

 

Dhr. A. van Peet

Voorzitter  

Dhr. J. van Schendel

Secretaris 

Dhr. K. Pierik

Penningmeester

Dhr. J. Mosman

Bestuurslid

 


Beleidsplan : zie beleidsplan  
Beloningsbeleid : conform de CAO openbare bibliotheken
Verslag van de uitgeoefende activiteiten : zie jaarverslag
Verkorte versie jaarrekening : zie jaarrekening

Oude jaarrekeningen