De Stichting Bibliotheek Dinkelland is een officiële ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling - zonder winstoogmerk). Zie ook Anbi.nl   


Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom!
Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig genieten.

Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan:

Naam : Stichting Bibliotheek Dinkelland
KvK : nr. 08106095
RISN / Fiscaal nummer : 811333073
Contactgegevens : Oranjestraat 21
                               7591 GA  Denekamp
                               0541 – 351710
                               i

 

Bestuurssamenstelling :

Functie       Voorzitter
Naam dhr. A. van Peet 
Termijn 1e termijn
Aftredend september  2022
Hoofdfunctie verpleegkundige / procesbegeleider
Nevenfunctie         voorzitter Stichting Bibliotheek Dinkelland            

 

Functie                  Secretaris
Naam dhr. J. van Schendel
Termijn 3e termijn 
Aftredend november 2025
Hoofdfunctie advocaat bij KienhuisHoving advocaten en notarissen (2010 - heden)
Nevenfunctie

 - secretaris Stichting Bibliotheek Dinkelland (2010 - heden)
 - bestuurslid KienhuisHoving Foundation (2018 - heden) 
 - lid van de raad van de orde van advocaten Overijssel, portefeuille burgerlijk (proces)recht
    (2021- heden)

 

Functie                   Penningmeester
Naam dhr. K. Pierik
Termijn 1e termijn
Aftredend  augustus 2024
Hoofdfunctie partner Mazars
Nevenfunctie penningmeester Stichting Bibliotheek Dinkelland

 

Functie                    Bestuurslid                                                  
Naam dhr. J. Mosman
Termijn 2e termijn 
Aftredend januari 2025                                                        
Hoofdfunctie bestuurslid Stichting Bibliotheek Dinkelland
Nevenfunctie  - bestuurslid 'Vereniging Vrienden Natura Docet'
 - ambassadeur Seniorweb 

 

Functie  Bestuurslid
Naam                          Monique Sleiderink
Termijn 1e termijn
Aftredend  januari 2027
Hoofdfunctie verslaggever/presentator RTV Oost 
Nevenfunctie

- docent Saxion Hogeschool: geeft les in communicatievakken
- zzp'er : geeft communicatieadvies, mediatrainingen en vervul dagvoorzitterschappen via  bedrijfje: Monique Sleiderink Communicatie & Presentatie 
- lid van de ouderraad Twents Carmelcollege, locatie Lyceumstraat (bovenbouw)
- songtekstschrijver, aangesloten bij Buma Stemra
- bestuurslid Bibliotheek Dinkelland

 

 

Functie                    Vacature Bestuurslid                                         
Naam  
Termijn  
Aftredend  
Hoofdfunctie  
Nevenfunctie  

 

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.


Beleidsplan : zie beleidsplan 2021-2024 
Beloningsbeleid : conform de CAO openbare bibliotheken
Verslag van de uitgeoefende activiteiten : zie jaarverslag 2021
ANBI Algemeen