Taalpunt Dinkelland

Wil je beter Nederlands leren?
Wil je hulp bij lezen of schrijven?
Wil je oefenen met de computer?
Heb je vragen over corona?
Kom naar het Taalpunt in de bibliotheek!
Samen kijken we wat je kan doen.

Het Taalpunt is een samenwerking van organisaties uit Dinkelland met het doel om mensen te ondersteunen bij het leren spreken, lezen en begrijpen van de Nederlandse taal. Dan kan één op één met een taalcoach/taalmaatje of in kleine groepen tijdens het wekelijkse taalcafe. Wij richten ons op deelnemers met Nederlands als moedertaal (NT1)  en op deelnemers met Nederlands als tweede taal (NT2).Wat doet het Taalpunt

Taalcoach / Taalmaatje

Een taalcoach / Taalmaatje helpt gedurende ongeveer een jaar een uur in de week één op één een taaldeelnemer. De taaldeelnemer geeft aan wat hij/zij wil leren, bijvoorbeeld beter Nederlands leren spreken of schrijven of hij/ zij heeft extra hulp nodig bij de inburgeringslessen of het schrijven van een sollicitatiebrief. Binnen het Taalhuis werken we met materialen van de Stichting lezen en Schrijven en met de lesboeken van de aanbieders van de inburgeringslessen. Daarnaast is er een speciale collectie boeken in de bibliotheek. De taalcoach volgt de basistraining taalcoach die door de Stichting Lezen en Schrijven wordt gegeven.

Taalcafé

Het taalcafe gaan we binnenkort weer opstarten. Het wekelijkse taalcafé is een ontmoetingsmoment in de bibliotheek waar bezoekers onder leiding van taalvrijwilligers met elkaar in gesprek gaan. Iedere week oefenen ze samen de Nederlandse taal. Door gesprekken en spelvormen leren de nieuwkomers zich de Nederlandse taal steeds meer eigen te maken. 

Taalles ROC

Het ROC geeft taallessen aan nieuwkomers en mensen met een taalachterstand. Stapsgewijs leer je de Nederlandse taal en maatschappij kennen, door te spreken over alledaagse onderwerpen zoals eten, boodschappen doen en naar school gaan. Ook verbeter je middels digitale opdrachten je taalvaardigheid. Het accent in NT2 ligt op het zelfredzaam zijn in Nederland en hierbij wordt er voornamelijk aandacht besteed aan de spreekvaardigheid. Ook leer je de basis van de Nederlandse spelling en grammatica en doe je een rijke woordenschat op.

Waar vind je het Taalpunt?

Activiteiten van Taalpunt Dinkelland  zijn ondergebracht in de bibliotheek Dinkelland. Het Taalpunt Dinkelland is er voor alle inwoners van Dinkelland.

Aanmelden

Voor het aanmelden als vrijwilliger of als deelnemer kun je op contact opnemen met Esther Pross
Telefoon: 06 43469469
Mail: 

 

VoorleesExpress

VoorleesExpress

Niet alle kinderen worden thuis (voldoende) voorgelezen. Als kinderen te weinig met boeken en lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Kinderen die op jonge leeftijd voorgelezen worden, kennen veel meer woorden. De kans dat zij beter presteren op school is daardoor aanzienlijk groter.VoorleesExpress | Geen kind zonder voorlezen

Voor wie?

De VoorleesExpress helpt gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren.

Omschrijving

De VoorleesExpress introduceert het voorleesritueel bij gezinnen om zo de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en de leescultuur thuis te verbeteren.
Het leesplezier staat daarbij centraal: samen lezen is leuk en gezellig!
Een vrijwillige voorlezer komt twintig keer bij een gezin thuis en maakt de kinderen en ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boeken en verhalen. Ook maakt het gezin kennis met de mogelijkheden en het aanbod van de Bibliotheek. De VoorleesExpress wordt in Overijssel uitgevoerd door het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.voorleesexpress.nl/locatie/dinkelland. Wil je meer informatie over het project en/of je opgeven als voorlezer/coördinator?
Neem dan contact op met Richard Zwienenberg, projectleider VoorleesExpress. Email:  Bellen
kan ook: 0541 351 710.

 

Informatiepunt Digitale Overheid

IDO KB INFORMATIEPUNT Banners social 600x180px

Heb je vragen over de digitale overheid?

Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig.

Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de Bibliotheek. Wij denken met je mee en geven je informatie zodat je verder kunt. Wij kunnen ook een afspraak voor je maken met een organisatie die je verder helpt. Je hoeft geen lid te zijn.

We kunnen ook helpen met het aanmaken van een DigiD, de toegangssleutel tot heel veel sites van de overheid. Op het moment dat je vragen hebt die persoonlijk zijn en waarvoor je ingelogd moet zijn met je DigiD, dan verwijzen we warm door naar andere (lokale) instanties, waar je dan verder geholpen wordt.

Je kunt in de bibliotheek Dinkelland, locatie Denekamp terecht voor al je vragen betreffende de digitale overheid en wel op:

  • woensdag van 10.30 - 12.30 uur
  • vrijdag van 10.30 - 12.30 uur

Meer weten?

 

Oefenen.nl – Train (gratis) vaardigheden

oefenen.nl

De website Oefenen.nl is dé plek waar je als (jong)volwassenen kunt oefenen in het verbeteren van basiskennis en vaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. Maar ook omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Individueel en in je eigen gewenste tempo.Train je basiskennis in vaardigheden zoals taal, rekenen, opvoeding en gezondheid

Voor wie?

Voor iedereen die zijn of haar kennis en vaardigheden wil versterken.

Omschrijving

Als je vaardigheden wilt verbeteren, moet je dus gewoon veel oefenen. Dat vergroot je zelfvertrouwen. Zo kan iedereen die een zetje nodig heeft, beter meedoen op het werk en aan de snel veranderende samenleving.

Een groot deel van de cursusprogramma’s bestaat uit video’s, animaties en interactieve oefeningen. Op deze manier wordt leren extra aantrekkelijk. Deelnemers die het oefenprogramma succesvol doorlopen, ontvangen een certificaat.

Ruim 480.000 mensen hebben een account op Oefenen.nl. Met 200.000 bezoeken per maand is Oefenen.nl een belangrijk leermiddel op het gebied van volwasseneneducatie.

Meer weten?