Oost-Nederland op 2 april in actie tegen digitale criminaliteit

Gepubliceerd op: 20 maart 2024 14:46

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit komen tegenwoordig dagelijks voor. De cijfers liegen er niet om. In Oost-Nederland melden zich dagelijks gemiddeld 23 slachtoffers bij de politie. Landelijk waren er in 2022 2,2 miljoen Nederlanders slachtoffer van digitale criminaliteit. Dat zijn gemiddeld 6.000 slachtoffers per dag! En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Want door schaamte en weinig vertrouwen in het nut van een melding bij de politie doen lang niet alle slachtoffers aangifte. Slechts 2 op de 10 slachtoffers doet melding en aangifte van digitale criminaliteit (bron: CBS).

De minister van Justitie en Veiligheid heeft de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit benoemd tot speerpunt in de veiligheidsagenda 2022-2026. Naast materiële schade heeft het een grote impact op het veiligheidsgevoel. 37% van de slachtoffers heeft minder vertrouwen in
andere mensen. 30% voelt of voelde zich zelfs minder veilig (bron: CBS). “Mij overkomt het niet.” Dat is wat de meeste mensen denken. Maar met deze cijfers is het niet de vraag óf het je overkomt, maar eerder wanneer het je overkomt. Criminelen worden steeds slimmer en daders zijn lastig te achterhalen.

Tijd voor actie
De partners politie, CVD (Centrum voor Veiligheid en Digitalisering), PVO (Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland) en het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland willen een trendbreuk in Oost-Nederland realiseren. Ze roepen iedereen (bedrijven, (semi-)overheid, scholen, verenigingen en inwoners) in Oost-Nederland op om op 2 april in actie te komen. Tijdens een speciale actiedag Echt Niet Vandaag bundelen vele partijen in Oost-Nederland de krachten om in actie te komen tegen digitale criminaliteit.

Doel
Het doel van de initiatiefnemers is om aandacht voor het onderwerp te vragen en om samen met alle deelnemers aan de actiedag op minimaal 100 locaties in Gelderland en Overijssel acties te organiseren. Speciale aandacht is er op deze actiedag voor de doelgroepen mkb (midden- en kleinbedrijf), jongeren en minder digitaal vaardigen, zoals ouderen en laaggeletterden. Door deze actie willen we de doelgroepen (blijvend) bewust maken van de gevaren van digitale criminaliteit. Ook willen we hen handvatten geven om zichzelf te beschermen. Om zo meer slachtoffers te voorkomen.

Hoe kun je meedoen?
Meedoen kan door zelf een actie te organiseren, bij een actie aan te haken of meehelpen om de boodschap te verspreiden. Organisaties of individuen die een actie willen organiseren kunnen hiervoor terecht op www.echtnietvandaag.nl. Op deze website zijn ook diverse campagnemiddelen terug te vinden en komt later een overzicht met alle geplande acties op 2 april.

Inmiddels zijn al meer dan 80 organisaties aangehaakt bij de actiedag. Op verschillende plekken organiseren partijen als Rabobank, De Bibliotheek, Cisco, Capgemini, Saxion Hogeschool, Halt, Windesheim, MKB-Nederland, Slachtofferhulp, Secureme2, Wehkamp, gemeenten, Stichting veilig internetten en KVK acties van groot tot klein.